use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes

Wat is het ideale cholesterolgehalte?

Cholesterol wordt in ons bloed vervoerd door lipoproteïnen1. De twee belangrijkste soorten lipoproteïnen waarover vaak wordt gesproken, zijn lipoproteïne met lage dichtheid (LDL-cholesterol) en lipoproteïne met hoge dichtheid (HDL-cholesterol). Zoals je misschien al weet, wordt LDL-cholesterol het slechte cholesterol genoemd omdat het zich in je slagaders kan ophopen. HDL-cholesterol daarentegen is de goede cholesterol, omdat het de cholesterol terug naar de lever kan brengen, waardoor ophoping wordt voorkomen1.

De richtlijn voor wat als een gezond cholesterolgehalte wordt beschouwd, kan per gezondheidsinstantie verschillen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS is een gezond totaal cholesterolgehalte minder dan 200mg/dL; LDL-cholesterol is minder dan 100mg/dL; en je HDL-cholesterol moet 60mg/dL of hoger zijn2. Anderzijds stellen The Heart UK en de Nederlandse Hartstichting dat het ideale totale cholesterolgehalte lager is dan 193mg/dL; LDL-cholesterol is lager dan 116mg/dL, en HDL-cholesterol moet hoger zijn dan 39mg/dL voor mannen en hoger dan 46mg/dL voor vrouwen3,4. De Hartstichting voegde daaraan toe dat voor mensen met een verhoogd risico op CVD, hun LDL-cholesterol lager moet zijn dan 100mg/dL, of zelfs zo laag als <70mg/dL voor degenen die jonger zijn dan 70 jaar en bij wie reeds CVD is vastgesteld4. De beste manier om erachter te komen wat uw streefwaarden moeten zijn, is echter een gesprek met uw arts, die u zal beoordelen op basis van andere factoren zoals uw medische familiegeschiedenis, geslacht, enz2,3. Samenvattend is het belangrijk om uw cholesterolgehalte regelmatig te laten controleren, een evenwichtige voeding te volgen en een actieve levensstijl aan te houden om uw hart gezond te houden.

Aanbeveling van de Hartstichting:


 

mg/dL

mmol/L 

Totaal cholesterol

<193

<5

LDL cholesterol

<116

<100 voor mensen met een verhoogd risico op CVD

<70 voor mensen onder de 70 jaar met CVD

<3

HDL cholesterol

>39 voor mannen

>46 voor vrouwen

>1.0 voor mannen

>1.2 voor vrouwen

Bron: https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-cholesterol/cholesterolwaarden?tab=1

 

 

1 https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/what-is-cholesterol  

2 https://www.cdc.gov/cholesterol/cholesterol_screening.htm  

3 https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/understanding-your-cholesterol-test-results-

4 https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/gids-cholesterol/cholesterolwaarden?tab=1