Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

VIZITKA PODJETJA:

Unilever Magyarorszag Kft., podružnica Ljubljana
Naslov: Kolinska ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefonska številka / Kontakt: 080 20 15
Davčni zavezanec: DA
ID za DDV / Davčna številka: SI64365271
Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Številka registrskega vpisa: 3615812.

POGOJI UPORABE SPLETNEGA MESTA (»Pogoji uporabe«)

To spletno mesto je namenjeno pridobivanju podatkov in zabavi, zato upamo, da boste uživali na njem. Brskajte po spletnem mestu in uporabljajte njegove različne funkcije, vendar se zavedajte, da je vaša uporaba spletnega mesta predmet naslednjih Pogojev uporabe. Z uporabo tega spletnega mesta in storitev (opredeljenih spodaj) soglašate s temi Pogoji uporabe.

ČE NE SOGLAŠATE S TEMI POGOJI UPORABE, NE UPORABLJAJTE TEGA SPLETNEGA MESTA.

Videli boste, da so na začetku posameznih poglavij kratki povzetki. Ti ne nadomeščajo seznanitve s celotno vsebino pogojev. Na voljo so samo kot pripomoček in niso pravno zavezujoči.

 

1. Lastništvo, upravljanje in sporazum so vezani na te Pogoje uporabe.

To spletno mesto je last družbe Unilever Magyarország Kft. (»družba Unilever«, »mi« in »naš«), ki je članica Skupine Unilever. Za več informacij o Skupini Unilever in njenih blagovnih znamkah kliknite tukaj. 

Vaša osebna ali poslovna uporaba tega spletnega mesta in kakršnih koli aplikacij, programske opreme, podatkov, izdelkov, sodelovanje pri tekmovanjih, žrebanjih ter uporaba kakršnih koli drugih storitev, ki so vam omogočene na tem spletnem mestu ali prek njega s strani družbe Unilever (skupno imenovane »storitve«), so predmet pogojev pravnega dogovora med vami in družbo Unilever. Ta pravni dogovor sestavljajo ti Pogoji uporabe, vključno z veljavnimi dodatnimi pogoji, če obstajajo, skupaj z naslednjim:

(i) pravilnik o zasebnosti 

 (skupno imenovani »pravilniki družbe Unilever«). 

V primeru kakršnega koli navzkrižja med pogoji uporabe in katerim koli pravilnikom družbe Unilever glede zadeve, ki jo obravnavajo ti pogoji, veljajo Pogoji uporabe. 

Soglašate, da lahko občasno spremenimo ali revidiramo te Pogoje uporabe s posodobitvijo te objave ter da bodo tovrstne spremembe ali revizije začele veljati nemudoma po naši objavi. Ta del obiščite vselej ob obisku našega spletnega mesta, da boste seznanjeni z najnovejšimi Pogoji uporabe. Z uporabo spletnega mesta vsakič znova dajete soglasje k Pogojem uporabe, ki so v veljavi v tistem trenutku.

2. Upravičenost in dostop

Do spletnega mesta je dovoljen začasen dostop, pri čemer si družba Unilever pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni ali preneha upravljati to spletno mesto ali določene dele brez vnaprejšnjega obvestila. Ne prevzemamo odgovornosti za kakšen koli razlog, ko do našega spletnega mesta v katerem koli trenutku ali obdobju ni mogoče dostopati.

Skladno z veljavno zakonodajo si pridržujemo pravico do začasnega onemogočanja ali prekinitve dostopa do spletnega mesta in/ali storitev brez obvestila v primeru neupoštevanja Pogojev uporabe ali pravilnikov družbe Unilever, kršenja avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali zaradi katerega koli drugega razloga (vključno s ponavljanjem manjših prekrškov). Odločitev za prepoved posameznikovega dostopa do spletnega mesta ali storitev je dokončna in zavezujoča.

3. Uporaba spletnega mesta

Prepovedano je kopiranje, spremljanje ali dostop do katerega koli dela spletnega mesta s pomočjo avtomatiziranih mehanizmov ali procesov, kot je robot ali pajek. Uporabnik si ne sme prizadevati za nepooblaščeni dostop do katerega koli dela spletnega mesta s pomočjo vdora v računalniški sistem ali s katerimi koli drugimi sredstvi. Spletno mesto se ne sme uporabljati za nezakoniti namen ali nezakonite namene. 

4. Zasebnost

Družba Unilever zasebnost jemlje zelo resno in bo kakršne koli osebne podatke, ki jih boste navedli na tem spletnem mestu, uporabljala in varovala skladno z našim Pravilnikom o zasebnosti. Z uporabo teh storitev soglašate, da lahko osebne podatke, ki ste jih navedli, uporabljamo skladno s predhodno omenjenim Pravilnikom o zasebnosti.

5. Lastništvo in uporaba gradiv, izdelkov in storitev spletnega mesta

Z izjemo uporabniških objav ima družba Unilever v lasti pravice intelektualne lastnine za vsa gradiva na spletnem mestu oziroma ima s strani tretje osebe podeljeno veljavno pravico za uporabo teh gradiv na spletnem mestu. Družba Unilever ima prav tako v lasti oziroma ima veljavno pravico do uporabe vseh blagovnih znamk, znamk storitev, grafičnih elementov in logotipov, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu. Nobenega dela spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati ali distribuirati na kakršen koli način, razen če je to izrecno navedeno.

V primeru prenosa programske opreme ali druge digitalne vsebine s tega spletnega mesta, vključno z aplikacijami (»izdelki«), bodo izdelki ter vse datoteke, slike in podatki licencirani s strani družbe Unilever skladno z veljavnimi Pogoji uporabe. Jamčite in družbi Unilever zagotavljate, da tovrstna dejavnost ne bo kršila nobenega veljavnega zakona v vaši državi. Vi (in ne družba Unilever) nosite celotne stroške za vse postopke servisiranja, popravila ali popravke, ki bodo morda potrebni za vašo računalniško opremo ali programsko opremo zaradi kakršnih koli virusov, škodljivih komponent, napak ali kakršnih koli drugih težav, ki lahko nastanejo zaradi obiska tega spletnega mesta.

 Soglašate in potrjujete, da niste lastnik prenesenih izdelkov in da družba Unilever ne prenaša lastništva izdelkov na vas. Družba Unilever ohranja polno lastništvo in pravico do prenesenih izdelkov ter vse s tem povezane pravice intelektualne lastnine. Izdelkov ne smete nadalje razširjati, prodajati, povratno prevajati, vključevati v obratno inženirstvo, razstavljati ali kakor koli drugače zmanjševati v človeško berljivo obliko. 

6. Geografski obseg spletnega mesta

Družba Unilever to spletno mesto nadzoruje in upravlja iz Slovenije. Družba Unilever ne izjavlja, da so gradiva na tem spletnem mestu ali opisani izdelki na njem primerni ali razpoložljivi za uporabo na vaši lokaciji. Vsi obiskovalci tega spletnega mesta so dolžni upoštevati vse lokalne zakone, ki veljajo zanje glede vsebine in upravljanja tega spletnega mesta.

Soglašate, da se s tem spletnim mestom ne boste povezali prek spletnega mesta, ki ga ne upravlja družba Unilever, razen v primeru pridobitve prehodnega pisnega soglasja družbe Unilever.

7. Povezave do drugih spletnih mest

Zaradi lažje in udobnejše uporabe lahko to spletno mesto omogoča povezave do drugih spletnih mest v spletnem omrežju, ki jih ne upravlja družba Unilever. Družba Unilever nima nobenega nadzora nad temi spletnimi mesti in ne odgovarja za njihovo razpoložljivost. Družba Unilever ne potrjuje, odobrava ali finančno podpira kakršnih koli podatkov ali vsebine, ki je na voljo na povezanih mestih, ali kakršnih koli izdelkov ali drugih gradiv, ki so razpoložljiva na teh mestih ali z njih, prav tako ni zanje odgovorna oziroma ne odgovarja zanje. Družba Unilever ne odgovarja za spletno predvajanje ali kakršno koli drugo obliko prenosa, ki izhaja iz katerega koli povezanega mesta. Poleg tega družba Unilever ne prevzema neposredne ali posredne odgovornosti za kakršno koli povzročeno škodo ali izgubo ali domnevno škodo, ki naj bi bila povzročena zaradi ali v zvezi z vašo uporabo teh vsebin, podatkov, izdelkov, blaga ali storitev, ki so na voljo na takšnih povezanih spletnih mestih ali prek njih.

8. Zavrnitev odgovornosti glede vsebine spletnega mesta

Gradiva na spletnem mestu (vključno s kakršno koli grafiko, programsko opremo, digitalno vsebino, priporočili in drugimi gradivi) in kakršna koli gradiva, ki so razpoložljiva prek spletnega mesta, so na voljo v stanju »kot so« in brez pogojev ali kakršnih koli jamstev, izrecnih ali vsebovanih. Družba Unilever v največji možni meri in skladno z veljavno zakonodajo zanika vsakršne izrecne ali vsebovane pogoje in jamstva, med drugim vključno z vsebovanimi jamstvi o primernosti za prodajo, ustreznosti za določen namen, upravičenosti in odsotnosti kršitev. Družba Unilever ne jamči ali ne odgovarja za uporabo ali rezultate uporabe gradiv na spletnem mestu z vidika njihove pravilnosti, točnosti, zanesljivosti ali kakor koli drugače. Gradiva na tem spletnem mestu lahko zajemajo tehnične nepravilnosti ali tipografske napake ter so lahko netočna ali postanejo netočna zaradi razvoja po datumu njihove objave. Družba Unilever ne sprejema odgovornosti za preverjanje ali ohranjanje točnosti teh podatkov.

9. Zavrnitev odgovornosti glede upravljanja spletnega mesta

Družba Unilever si prizadeva za vzdrževanje tega spletnega mesta in njegovega delovanja, vendar pa ni in ne more biti odgovorna za rezultate kakršnih koli okvar, ki lahko obstajajo pri spletnem mestu ali njegovem upravljanju. Družba Unilever glede upravljanja spletnega mesta izrecno zanika vsakršne izrecne ali vsebovane pogoje in jamstva, med drugim vključno z vsebovanimi jamstvi o primernosti za prodajo ali ustreznosti za določen namen, upravičenosti in odsotnosti kršitev. Družba Unilever ne jamči, da (i) bo upravljanje spletnega mesta izpolnilo uporabnikove zahteve; (ii) bo dostop do spletnega mesta neprekinjen, pravočasen, varen, brez virusov, črvov, trojanskih konjev ali drugih škodljivih komponent, brez okvar ali napak; (iii) so rezultati, pridobljeni z uporabo spletnega mesta, točni ali zanesljivi; ali da bo (iv) odpravila okvare. Vi (in ne družba Unilever) nosite celotne stroške za vse postopke servisiranja, popravila ali popravke, ki bodo morda potrebni za vašo računalniško opremo ali programsko opremo zaradi kakršnih koli virusov, škodljivih komponent, napak ali kakršnih koli drugih težav, ki lahko nastanejo zaradi obiska tega spletnega mesta. 

10. Povrnitev škode

S tem soglašate, da boste družbo Unilever, družbe Skupine Unilever in vsakega od njihovih zastopnikov, imetnikov licenc, njihovih naslednikov in prevzemnikov ščitili, varovali in odvezali odgovornosti v primeru kakršnih koli zahtevkov, ukrepov ali postopkov in kakršne koli škode, odgovornosti, stroškov in izdatkov, vključno z razumnimi pravnimi stroški v zvezi z uporabo spletnega mesta ali zaradi njegove uporabe, kakšne koli uporabe vaših uporabniških objav, kot je dovoljeno s temi Pogoji uporabe, in/ali kakršne koli kršitve ali domnevne kršitve katerega koli vašega jamstva, izjave ali sporazuma, ki izhaja iz tega.

11. Prenehanje veljavnosti

Ti Pogoji uporabe in pravilniki družbe Unilever so in ostanejo v veljavi do preklica. Te Pogoje uporabe lahko prekličete s prekinitvijo uporabe spletnega mesta in uničenjem katerih koli in vseh gradiv, ki ste jih pridobili s spletnega mesta. Te Pogoje uporabe in pravilnike družbe Unilever, vključno z vašim dostopom do spletnega mesta, lahko nemudoma prekinemo, če ste kršili ali niste delovali skladno s pogoji za gradiva ali določitvami Pogojev Uporabe. Po preklicu morate prenehati z uporabo spletnega mesta in uničiti katera koli in vsa gradiva, ki ste jih pridobili s spletnega mesta.

12. Razpoložljivost pomoči

To spletno mesto lahko zagotavlja datoteko Pomoč ali druga navodila za uporabo tega mesta. Vendar pa razumete, da družba Unilever na noben način ni dolžna zagotavljati kakršne koli pomoči za uporabo spletnega mesta.

13. Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

Ti Pogoji uporabe in kakršni koli spori, ki izhajajo iz teh Pogojev uporabe ali v zvezi z njimi (bodisi na podlagi pogodbe, nedopustnega ravnanja (vključno z malomarnostjo), statuta ali kakor koli drugače), se urejajo, razlagajo in izvršujejo skladno z veljavno zakonodajo brez sklicevanja na nasprotja pravnih načel. Kakršni koli pravni postopki, tožbe ali procesi, ki izhajajo iz teh Pogojev uporabe (bodisi na podlagi pogodbe, nedopustnega ravnanja (vključno z malomarnostjo), statuta ali kakor koli drugače), bodo tekli izključno pred pristojnim sodiščem v Ljubljani in s tem sprejemate pristojnost teh sodišč glede vseh pravnih postopkov, tožb ali procesov, ki izhajajo iz teh Pogojev uporabe. 

14. Neodvisnost pogodbenih določil

Če se katero koli določilo teh Pogojev uporabe iz katerega koli razloga izkaže za nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo, se to določilo obravnava ločeno od teh Pogojev uporabe ter ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določil.

15. Odsotnost opustitve

Nobeno opuščeno dejanje s strani družbe Unilever za izvajanje katerega koli dela teh Pogojev uporabe ne predstavlja opustitve katere koli pravice družbe Unilever v okviru teh Pogojev uporabe, ne glede na to, ali se nanašajo na pretekla ali prihodnja dejanja s strani katere koli osebe. Niti prejem kakršnih koli sredstev s strani družbe Unilever niti zanašanje katere koli osebe na dejanja družbe Unilever ne šteje kot odpoved katerega koli dela teh Pogojev uporabe. Pravni učinek ima izključno posebna odpoved v pisni obliki s strani pooblaščenega zastopnika družbe Unilever.

16. Odsotnost pravnega učinka

Naslovi odstavkov v teh Pogojih uporabe so na voljo samo kot pomoč in niso pravno ali pogodbeno zavezujoči.

 

Za vrnitev na spletno mesto, ki ste ga obiskali, pritisnite gumb nazaj v svojem brskalniku.

Copyright © 2016 Vse pravice pridržane.