Een gezonde leefstijl kan veel hart- en vaataandoeningen helpen voorkomen. Bij Becel ProActiv willen we zoveel mogelijk mensen daar bewust van maken, maar samen bereiken we meer dan alleen. Om die reden ging Becel ProActiv een samenwerking aan met de Hartstichting: ook zij zetten zich in voor hartgezondheid. Donaties die aan de stichting worden gedaan, worden benut voor het eerder opsporen en behandelen van hart- en vaataandoeningen.

De samenwerking tussen Becel ProActiv en de Hartstichting

De samenwerking tussen Becel ProActiv en de Hartstichting leidde al tot meerdere campagnes om aandacht te vragen voor een gezonde leefstijl, die bijdraagt aan een goede hartgezondheid. Samen zetten we ons dagelijks in voor het hart en sporen we duizenden mensen aan om precies hetzelfde te doen. 

  • In 2017 stimuleerden we samen met de Hartstichting 200.000 mensen om hun Persoonlijke Gezondheidscheck in te vullen. Ook kregen ze de kans om hun cholesterol te testen. Deelnemers kregen een gezondheidsrapport mee met nuttig advies.
  • In 2019 benadrukten we als partner voor de 11strandentocht het belang van voldoende beweging naast gezonde voeding. Via een tv-advertentie moedigden we mensen aan om deel te nemen aan de tocht. 
Becel ProActiv Hartstichting promo
Hartgezondheid