use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes

Verlaag je cholesterol in 3 weken.

Download je gratis Starterskit

Becel ProActiv steunt de Belgische Cardiologische Liga in haar strijd tegen hart- en vaatziekten dankzij de voordelen van een plantaardig dieet.

De Belgische Cardiologische Liga en Becel ProActiv slaan de handen in elkaar om het grote publiek bewust te maken van de gevolgen van een verhoogd cholesterolgehalte enerzijds en het belang van gezonde en gevarieerde voeding om het hart en de aderen in opperbeste gezondheid te houden anderzijds.

Becel ProActiv ondersteunt de boodschap van de Belgische Cardiologische Liga met een dubbele doelstelling:

1) Het grote publiek informeren over hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 bij 55-plussers. Tot de meest voorkomende hart- en vaatziekten behoren hartinfarcten, beroertes en perifeer arterieel vaatlijden. Het aantal beroertes kende de afgelopen 20 jaar een flinke groei. Een beroerte is onlosmakelijk verbonden met een hoge bloeddruk, atriumfibrillatie en cardiovasculaire risicofactoren in de ruime zin van het woord. Die risicofactoren tijdig opsporen en behandelen is van groot belang bij de preventie van mogelijk ernstige medische aandoeningen.

2) Het grote publiek bewustmaken van de voordelen van een goede voedselhygiëne

“Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding.” - Hippocrates

We moeten weer gezond leren te eten: wat we eten, bepaalt voor een groot stuk hoe gezond ons hart en onze aderen zijn. We moeten weer het onderscheid leren te maken tussen voeding die bevorderlijk dan wel schadelijk is voor onze aderen. Alleen wie de universele voedingsprincipes begrijpt, kan zijn eigen levenskwaliteit verbeteren.

 

De Belgische Cardiologische Liga: vriend van het hart.

De BCL, die werd opgericht in 1968, is het informatie- en uitwisselingsplatform rond cardiovasculaire aandoeningen voor patiënten in België. Ze werkt samen met vakmensen uit de gezondheidszorg en de politieke wereld. De Liga heeft als opdracht en als doel om enerzijds hart- en vaatziekten te voorkomen bij het grote publiek en risicopersonen, en anderzijds patiënten te begeleiden na een cardiovasculair probleem. Dat doet het door de bevolking te informeren over het belang van preventie van hart- en vaatziekten en door campagnes te organiseren met als doel de vroegtijdige opsporing van risicofactoren. De Belgische Cardiologische Liga draagt actief bij aan de preventie van cardiovasculaire aandoeningen door voorop te gaan in de strijd tegen alle risicofactoren, zoals een te hoge cholesterol, een verhoogde bloeddruk, overgewicht, suikerziekte, een gebrek aan lichaamsbeweging en tabaksgebruik. Voeding speelt in deze context een essentiële rol.

« Je cholesterolwaarde is net als je gewicht of je lengte parate kennis. » - Sandrine Daoud

Becel ProActiv margarines: de schakel tussen een meer plantaardige voeding en een gezond cardiovasculair stelsel.

Al 20 jaar helpt Becel ProActiv zijn consumenten om zorg te dragen voor hun hart door margarines met toegevoegde plantensterolen aan te bieden, die , qui de cholesterol doeltreffend verlagen. Talrijke wetenschappelijke studies bevestigen dat plantensterolen helpen om het LDL-cholesterolgehalte te verlagen. Het merk zet zich in voor een meer evenwichtige voeding en onderstreept het belang van een gezonde levensstijl om het risico op hart- en vaatziekten te beperken. Met deze langdurige samenwerking hernieuwt Becel ProActiv andermaal zijn engagement in de strijd tegen een te hoge cholesterol avec cette collaboration à long terme.

« Bij Becel ProActiv zijn we ervan overtuigd dat kleine aanpassingen in je dieet en je levensstijl een wezenlijke impact op je cholesterol kunnen hebben. Lekker blijven eten, het kan dankzij de weldaden van de planten en de natuurlijke werking van de plantensterolen. » - Charlotte Bouquet

DE IMPACT VAN VOEDING OP HET HART

 

Cholesterol: een risicofactor bij hart- en vaatziekten

5 miljoen Belgen hebben een te hoge cholesterol. De 'ideale' waarde verschilt van persoon tot persoon en moet met de arts worden bepaald in functie van het algemene cardiovasculaire risico. De cholesterol wordt getransporteerd in partikels waarvan de schadelijke impact kan variëren naargelang het type. De cholesterol die getransporteerd wordt in de vorm van partikels met een lage dichtheid (of LDL-cholesterol) is de schadelijkste variant. LDL-partikels hebben namelijk de neiging om zich geleidelijk aan op te hopen in de aderwanden, waardoor aderverkalking ontstaat. Daarom ook dat men LDL-cholesterol 'slechte cholesterol' noemt. LDL-cholesterol kan kalk afzetten op de kransslagaders, de halsslagaders, de aorta en de perifere bloedvaten, wat uiteindelijk kan leiden tot vasculaire accidenten zoals een hartinfarct, beroerte of ischemie van de ledematen of andere organen. Slechte cholesterol is een belangrijke en manipuleerbare risicofactor bij hart- en vaatziekten, net zoals tabaksgebruik, voeding, triglyceriden, een hoge bloeddruk, suikerziekte en de levensstijl.

« Draag zorg voor je lichaam. Het is je enige woonplaats. » - Jim Rohn

                              

De bijzonderheden van het vrouwelijke hart onder de loep

In België overlijdt 31% van de vrouwen ten gevolge van hart- en vaatziekten. Hoewel vrouwen vóór de menopauze relatief weinig getroffen worden door hart- en vaatziekten, is het risico dat ze daarna een hart- en vaatziekte oplopen een pak groter, met alle gevolgen van dien. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Ze zijn een probleem van de volksgezondheid en moeten zodoende dringend beter begrepen worden. Bovendien moeten de cardiovasculaire risicofactoren tijdig aangepakt worden, want alleen zo kunnen we hart- en vaatziekten bij vrouwen voorkomen. Een van de eerste actiepijlers daarbij is het verlagen van het LDL-cholesterolgehalte.

Historisch gezien werd vooral bij mannen onderzoek gevoerd naar hart- en vaatziekten. Die resultaten werden doorgetrokken naar de vrouwen, zonder rekening te houden met hun biologische en sociale bijzonderheden. Hoog tijd dus dat we ook eens stilstaan bij de bijzondere en algemene eigenschappen van het vrouwelijke hart. Behalve de hormonen moeten we ook de bijzonderheden van vrouwen in aanmerking nemen, hoewel tegenwoordig vaststaat dat het ontstaan van hart- en vaatziekten bij de vrouw hormoonafhankelijk is.

De voordelen van een evenwichtige voeding op hart en aderen

In de strijd tegen LDL-cholesterol moeten we eerst maatregelen treffen op het vlak van dieet en hygiëne. Die maatregelen omvatten onder andere het eetpatroon, lichaamsbeweging, gewichtsverlies en stoppen met roken. Een gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding vermindert de toevoer van slechte cholesterol en houdt uw hart- en vaatstelsel in opperbeste gezondheid. Ons advies voor u:

  • Verkies plantaardige margarines met plantensterolen boven boter.
  • Eet zo weinig mogelijk verzadigde en transvetten.
  • Consumeer light zuivelproducten.
  • Haal geen fijnkost en gebak in huis.
  • Eet 2 à 3 keer per week vis.
  • Koop vers fruit en verse groenten.
  • Eet niet meer dan 2 eieren per week.


De steun van Becel ProActiv voor de Belgische Cardiologische Liga is een grootschalige operatie om het publiek bewust te maken van de relatie tussen voeding en hart- en vaatziekten.