use left or right arrow keys to navigate the tab,
Page First page Last page More pages Next page Previous page
Press Enter or Space to expand or collapse and use down arrow to navigate to the tab content
Click to read more about this recipe
Includes
Your webbrowser is outdated and no longer supported by Microsoft Windows. Please update to a newer browser by downloading one of these free alternatives.

 

Όροι Instagram Διαγωνισμού ‘’Γίνε Pro στον ισορροπημένο τρόπο ζωής’’ 

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. 

Η εταιρία με την επωνυμία UPFIELD HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, που εδρεύει  στον Πειραιά Αττικής, Λ. Πειραιώς αρ. 74, (περαιτέρω «ο Διοργανωτής») διοργανώνει προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός») με διακριτικό τίτλο  ‘’Γίνε Pro στον ισορροπημένο τρόπο ζωής’’ την οργάνωση και τη λειτουργία του οποίου έχει αναλάβει για λογαριασμό της η Διαφημιστική εταιρία SOLIDHAVAS Α.Ε. (περαιτέρω η «Solidhavas»). Ο εν λόγω διαγωνισμός δεν συνδέεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με το Ιnstagram , ούτε διεξάγεται ή υποστηρίζεται από αυτό. 

2. Σκοπός του διαγωνισμού. 

Σκοπός είναι η ανάδειξη 3ο νικητών. Σε αυτόν το διαγωνισμό ο Διοργανωτής θα διανείμει το προβλεπόμενο Δώρο (όρος 6), σύμφωνα με τα ειδικότερα στο παρόν διαλαμβανόμενα. 

3. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. έχει όποιος είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση που τυχερός του διαγωνισμού ανακηρυχτεί ανήλικο πρόσωπο, οι οποιεσδήποτε σχετικές υποχρεώσεις του ή δικαιώματα που προβλέπονται στους όρους αυτούς θα αναλαμβάνονται από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα. 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό με θέμα ‘’Γίνε Pro στον ισορροπημένο τρόπο ζωής’’ οι συμμετέχοντες θα πρέπει,  

α) να ακολουθήσουν το κανάλι του Becel ProActiv στο instagram, becelproactiv_gr 

β) να γράψουν σε σχόλιο κάτω από το post του διαγωνισμού ΄΄Τι τους κάνει Pro, επιλέγοντας μεταξύ των πολλαπλών επιλογών που υπάρχουν στο εικαστικό/post του διαγωνισμού. 

 Η Διοργανώτρια και/ ή η Διαφημιστική μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα , περιεχόμενο το οποίο είναι Ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα , δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κλπ) απαγορεύεται πλήρως , είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο . Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στη Διοργανώτρια . Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού. 

6. Διάρκεια Διαγωνισμού 

Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022, 00.00. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν σε comment κάτω από το post του διαγωνισμού. Επίσης θα ενημερωθούν θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (direct) στο Instagram. 

7. Δώρο 

Το δώρο για κάθε νικητή είναι 1 δωροεπιταγή από τα καταστήματα Intersport αξίας 1οο€.  

Οι δωροεπιταγές εξαργυρώνονται μόνο σε φυσικά καταστήματα της αλυσίδας Intersport.  

8. Παραλαβή του Δώρου. 

Ο κάθε νικητής θα ενημερωθεί για την διαδικασία παραλαβής του Δώρου του με μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δια του οποίου έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό, μέσω της Διαφημιστικής με την οποία συνεργάζεται η Διοργανώτρια. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποστείλει με τον τρόπο που θα του υποδειχθεί από τη Διαφημιστική τα πλήρη στοιχεία του προκειμένου να του αποσταλεί το δώρο (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού προσωπικού μηνύματος για οποιοδήποτε λόγο ή δεν καταστεί για οποιονδήποτε λόγο εφικτή η επικοινωνία μαζί του εντός της ως άνω προθεσμίας ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου. Κατά την κλήρωση θα ανακηρυχθούν και 10 επιλαχόντες.  

Το Δώρο θα σταλεί ΕΕ Διοργανώτρια άνευ οποιασδήποτε δαπάνης του νικητή κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες που θα τους υποδειχθούν. 

Για την παραλαβή του Δώρου ο Νικητής ή ο Αναπληρωματικός Νικητής θα πρέπει να επιδείξουν στο εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία πρόσωπο (courier), το οποίο θα πραγματοποιήσει την παράδοση των Δώρων στους Νικητές, το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, καθώς και να παραδώσουν συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το ειδικό έντυπο αποδοχής και παραλαβής Δώρου, το οποίο θα τους παραδοθεί από το ως άνω πρόσωπο κατά την παράδοση του δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η SolidHavas διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία δηλ. χωρίς ο Νικητής ή ο Αναπληρωματικός να αποδεχθεί το Δώρο ή να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί του, χάνεται οριστικά το δικαίωμα επί του Δώρου και καμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. 

Η Διοργανώτρια και /ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με τους Νικητές/ Αναπληρωματικούς (ενδεικτικώς αναφερομένων και όχι περιοριστικώς για λόγους που οφείλονται π.χ. στο ότι δεν έλαβαν το μήνυμα στον προσωπικό τους ηλεκτρονικό λογαριασμό, τα στοιχεία της επικοινωνίας που δήλωσαν δεν είναι τα ορθά ή είναι απενεργοποιημένα , αδράνησαν να παραλάβουν το Δώρο τους, τα στοιχεία διεύθυνσης που έδωσαν δεν είναι τα ορθά ή δεν ισχύουν, ) και διατηρούν το δικαίωμα να αποδώσουν το Δώρο κατά την κρίση τους ή και να το ακυρώσουν. 

Το Δώρο παρέχεται με αιτία τον Διαγωνισμό και ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική για τυχόν πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ. Ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου δώρου . Εφόσον διατεθεί το δώρο, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο , συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή επιπρόσθετων δώρων , για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας του διαγωνισμού και της διανομής του δώρου, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό. 

9. Προσωπικά Δεδομένα 

Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οποιοδήποτε τρόπο συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η Διαφημιστική για λογαριασμό της Διοργανώτριας θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζομένων δηλ. ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση και η οποία γίνεται στο πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα προκειμένου να καταστεί εφικτή η συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον διαγωνισμό και η επικοινωνία μαζί τους. Περαιτέρω, προς το σκοπό αποστολής του δώρου στον Νικητή, θα ζητηθούν επιπλέον το τηλέφωνο, η διεύθυνση. Η Διαφημιστική έχει εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. και δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η νομική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρέωση της διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους του Διαγωνισμού. Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διαφημιστικής ή εξωτερικών συνεργατών που ενεργούν για λογαριασμό της Διαφημιστικής παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού καθώς και την απόδοση του δώρου. Επίσης, δεν λαμβάνει χώρα διαβίβαση των δεδομένων εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. 

Κατ’ εξαίρεση η Διαφημιστική δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και κατά περίπτωση Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, Νικητών /Αναπληρωματικών θα τηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή του, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται . 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν: 

α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται ο Διοργανωτής, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, 

β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, 

γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, 

δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, 

ε. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν, 

στ. να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη Λήξη του έχει τη δυνατότητα αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μήνυμα στο info@solidhavas.gr Σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωμά του στην κλήρωση. 

Στην παραπάνω περίπτωση, θα διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων από το Διοργανωτή, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής τους. 

Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων. 

Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@solidhavas.gr

H παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων του νικητή αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση της αποστολής του δώρου. Σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν την παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων τους, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, ο δε νικητής δεν μπορεί να παραλάβει το δώρο του. 

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της Διοργανώτριας σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση http://www.http://www.upfield.com/privacypolicy/el_gr.html 

10. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. 

Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. 

11. Αποδοχή των όρων 

Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει , τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.